برچسب: کروکودیل

تقاوت الیگاتور و تمساح ها

تقاوت الیگاتور و تمساح ها چیست؟

تقاوت الیگاتور و تمساح ها چیست؟ آیا گیتور را از تمساح نمی شناسید؟ احتمالا شما تنها نیستید اگرچه این خزندگان بزرگ به خانواده های مختلفی تعلق دارند، اما شباهت های زیادی دارند، …

تیر ۱۸, ۱۴۰۳ 0 دیدگاه